Eur-Alpha

European network for adult literacy and numeracy

Home page > Eur-Alpha > Partners > Full members > FACEPA - es, Catalonia

FACEPA - es, Catalonia

Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes

All the versions of this article: [Català] [English]

Som una entitat sense ànim de lucre que treballem bàsicament en el camp de l’educació i la cultura per a promoure la superació de les desigualtats socials, la participació ciutadana en tots els seus àmbits i les relacions solidàries entre persones i collectius.

Av. Via Laietana, 41, 1º 1º
08003 Barcelona
Spain
tel.: +34 933 15 29 69

FACEPA és formada per associacions de persones que majoritàriament no han tingut facilitats d’accés als recursos culturals i educatius i, per tant, amb més risc d’exclusió social. Les persones que representen a FACEPA no cobren per la seva implicació en l’educació de persones adultes i no tenen titulació universitària; són persones, per tant, que tradicionalment no han tingut accés a la presa de decisions de la vida pública i política, o han estat considerades com a no participatives.

Des de FACEPA treballem junts i juntes tot fomentant la participació directa en els àmbits social, cultural, educatiu, polític i econòmic. Treballem tot promocionant els moviments associatius entesos com a moviments que atorguen força a tots aquells collectius que volen fer sentir les seves demandes i necessitats. D’aquesta manera es construeix una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.

Dia a dia, a FACEPA demostrem que la participació es genera participant i decidint. En aquest sentit creem espais per al diàleg i per a compartir les nostres opinions. Per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives i de promoció comunitària. Duem al debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem contra totes les desigualtats i exclusions. Exclusions que poden ser per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’edat, nivell educatiu o econòmic, etc. A FACEPA estem en contacte amb gent d’arreu del món.

La FACEPA està confederada a nivell estatal a la CONFAPEA (Confederación de federaciones y asociaciones de participantes en educación y cultura democrática de personas adultas). Com a Federació participem i formem part d’altres organitzacions i moviments socials. En concret formem part de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, entre d’altres. Les nostres línies d’acció són:

  • Alfabetització digital i participació
  • Comissió Tertúlies Literàries i Musicals Dialògiques
  • Drets de les persones participants
  • Inclusió de la veu de les altres dones
  • Projectes europeus
  • Suports a les associacions de participants

See online : FACEPA

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Education and Culture DG